Cesma od kamena

 

 

 

Kamen za sve:

 

 

cesma od kamena

    slika br. 318.  Cesma od stanglica  

 

 

dip.ing Nebojsa Pavlovic ©2010